FANDOM


Maxley - hobbes i główny bohater książki "The Tale of Maxley". Według opowieści, Maxley był niezwykle inteligentnym hobessem, który pragnął żyć wśród ludzi. Więc zabił bogatego kupca, ukradł jego ubranie i udał się do miasta. Mieszkańcy podziwiali jego ubrania, myląc go przez jakiś czas z człowiekiem. Maxley mruknął do nich w swoim ojczystym języku, przez co ludzie zdali sobie sprawę, że jest hobbesem. Mieszkańcy miasta zabili go i nadziali jego głowę na pal.

"The Tale of Maxley" posłużyła panu Gout, dyrektora szkoły w Kaminnej Altanie do wygłoszenia w czasie lekcji poematu. Brzmi on nastepująco:

There once was a hobbe, and Maxley was his name,

He was that rarest of hobbes; one with a brain.

One day he decided to travel to town,

So he slew a great nobleman and put on his gown.

In the village, by all he was complimented,

And though short in stature, he stood proud and erected.

But Maxley forgot who he was and grunted "hello",

And when they heard his voice, all they did know.

They called for the guards, who lobbed off his head,

It stuck on a pike, dumb, and ugly, and dead.

So before you open your mouth remember Maxley the hobbe,

For 'tis better to be thought an idiot than to be killed by a mob.